בקרבי אקדש

בקרבי אקדש

30.00 ₪מחיר

בשנים בהם עם ישראל מתמודד מול רצון אויבנו להשמידם ולירש את ארצנו עולות שאלות אמוניות קשות. ספר זה הוא ליקוט של מאמרים שמנסהלתת תשובות לשאלות אלה. ובא לגלות את "רוח ישראל סבא" שהוליכה אותנו לאורך כל צרה וצרה לאורך ההיסטוריה