מעלתה של סדום (אוריאל לוי)

בס"ד


מעלתה של סדום - "כל האוכל ויושב בסוכתה, זוכה ויושב בסוכתו של סדום"

ישנם חוקרים שמנסים לטעון שסדום ועמורה לא הייתה קיימת, אבל ישנה הוכחה, ים המלח. ע"פ המקרא סדום עמורה נימצאים בגבול ים המלח. 2 תכונות שבולטות בכנען: גילוי עריות ואי נתינת צדקה, סדום ועמורה לפני המהפכה היו ממש גן עדן עלי אדמות.

בפרשת לך-לך אברהם נלחם בסדום כדי להחזיר את לוט, אברהם מנצח ומחליט להחזיר את הרכוש והנפש למלך סדום כי הייתה לו מטרה אחת – להחזיר את לוט. לאברהם הייתה הזדמנות ל"תקן" את אנשי לוט ואולי סדום לא הייתה נחרבת ונשארת גן-עדן.

למה לכנען מגיע לשבת בארץ ישראל אחרי שגילה את ערוות אביו שהיה שיכור? לכנען יש כניעות טבעית, כשנח מברך את בניו, הוא מודע למידה שיש לו, לכן הוא מברך אותו שייכנע לאחיו ולתאוותיו. אחרי שהאבות משתדלים מאד שלא להתחתן עם כנעניות בגלל המידות שלהם אנחנו רואים שיהודה כן מתחתן עם אשה כנענית, למה?

יהודה עשה 1+1 , אם כנען ראוי לשבת בארץ ישראל כנראה שיש לו זכויות,אחרי 12 דורות יהודה חושב שגיע הזמן לקבל מהמידה שיש להם בזכותה ישיבה בארץ ישראל, יהודה נכשל ונגזר עליו כליה, בניו נהרגים בזה אחר זה. למה המשיח חייב להגיע דווקא בדרך עקומה מהגויים, אין לנו מספיק מנהיגים מיוחדים אצלנו?

נוכחות של צדיק בדור מהווה גורמת לסנגוריה בדור (הצדיק מנסה להחזירם בתשובה, הם לא חוזרים בתשובה הם נענשים יותר כי היו מזידים), לדוגמא: נח- דור המבול, אברהם-אנשי סדום, וכו'. לכן אברהם מרגיש אחראי על סדום ומבקש/מתפלל/מנהל משא ומתן עם הקב"ה על סדום. אם לסדום באמת מגיע כליה כי הם רשעים גמורים אז למה אברהם מתפלל עילהם???

אברהם לא מתפלל על כל סדום, הוא מתפלל על הצדיקים שבסדום שבזכותם סדום לא תחרב, ה' מוכן במידה ויש 50 צדיקים, למה דווקא 50? אדם+ה'= 50 אם אין צדיק כ"כ אז אולי לוט(=45). לוט היחיד שנשאר"אנושי" בסדם ומוכן לעשות הכנסת אורחים, לוט הוא הכיסוי של של סדום, כשלוט ניצל אין להם זכוית ונספים.

כבר לפני חורבן סדום ועמורה ראינו מוות ציבורי ואף אחד לא שאל "האף תספה צדיק עם רשע" מבול ומגדל בבל. אברהם מחדש בעולם כשגם כשיש מידת דין צריך להתחשב בצדיקים וכן מתווכח על כך עם ה' ומציל את לוט ומשפחתו בפועל..

למה סדום נידונה להחרב ולההפך? בסדום היו 2 תופעות ציבוריות של חטא: * משכב זכר * איסור על נתינת צדקה כלפי חוץ, חוק בל יעבור, בפנים אף אחד לא צריך הם עשירים גדולים ,מה משותף בהם? סדום היה מקום מאד עשיר, איסור הצדקה רק כלפי מי שמגיע להתארח כדי שהם לא יאבדו מעושרם, סדום היו במצב מושלם אבל היו רק ב "4 אמות" שלהם. ומשכב זכר- רצון לסיפוק מיני אבל בלי להביא ילדים(הם לא צריכים דור המשך כי אין אצלם מוות, בסדם האגואיזם שלט ללא עוררין, טובת הפרט בלבד!!!. הם רוצים להשאיר את כל הטוב הזה אצלם ולהישאר מושלמים. אנחנו רואים שבסדום יש פוטנציאל ענק!! ולכן דווקא משם מגיע צד למשיח(לוט=מואב=רות=דוד=משיח). כשאברהם לא מצליח לתקן את סדום הוא מבין שכנראה מוקדם מידי להביא את הגאולה, אבל ממש אחרי מהפכת סדום מתחילה הגאולה, המשיח להיוצר.

באותו היום שסדום נהפכת אברהם מתבשר על לידת יצחק,עם הבשורה מגיעה לעולם מידת הדין.

כשלוט בורח מסדום הוא לא הולך לשבת בצור כי הוא יתקלקל שם ולא אצל אברהם כי הוא רשע מידי לחברתו, לוט עוצר בדרך, בהר. לוט לומד מ2 המקומות שבהם גר: 1.ללוט יש מצדקתו של אברהם, ולכן אברהם משאיר אותו קרוב כי הוא ראה שהוא למד ממנו משו, לוט כן מכניס אורחים למרות הסיכון הגדול. 2.משלמותה של סדום לוט עדיין לא סגור על דרכו כמו הרן ונידון להישרף בכבשן(סדום).

בנות לוט חושבות שכל העולם נחרב ולכן מחליטות לקיים את העולם עם אביהן. אבל העיר צוער עדיין קיימת, הרי לוט בחר לא ללכת לשם, כנראה שהן לא חייבות לקיים זרע רק מאביהן, אז למה דווקא כך? כתוב "אין איש לבא עלינו כדרך כל הארץ" בד"כ כתוב אלינו ולא עלינו, רק בדיני יבמה כתוב עלינו ואפשר ללמוד מכך לימוד גדול, בנות לוט מחפשות ייבום (ייבום אז היה מותר בכל הקרובים העיקר שתיהיה המשכיות כי העולם היה קטן). בנות לוט לא רוצות שהשלמות שקיימת בסדום תיכיד והם ממשיכים אותה "בכח".בנות לוט עושות חסד עם מי שהיה נגד חסד, ויולדות את עמון ומואב,יין הגיע למערה מגן עדן, ה' מעוניין במעשה הזה ודווקא משם מגיע המשיח.

אם הם כ"כ חשובים למה לא מקבלים אותם בעם ישראל על זה שהם לא קידמו אותנו בלחם ומים? כי למואב יש 2 אפשרויות כיצד להתנהג או כמו אברהם (חסד, מה שלא קורה) אז כנראה שהם יתנהגו כמו סדום ואת סדום הרשעה אנחנו לא רוצים בעם ישראל. לוקחים את מי שעושה חסד ממואב, רות ועל ידה מעבירים את השלמות של סדום למשיח ומנתקים מגע עם מואב לחלוטין.

בשיטים עם ישראל חוטא בזנות עם מואב ובעבודה זרה של בעל פעור. מה כ"כ מושך בבעל פעור? המציאות האלוקים מתקיימת בכל המציאות וגם שם עם ישראל רצה לגלות את הקב"ה(בעשיית צרכים), תיקון לכך הוא מקום קבורת משה,מול בית פעור- רק כוחו של משה מסוגל לעצור את בעל פעור.

"חוצפה ישגה"- משה לא יכול היות המשיח כי הוא "נכנע" לעם ישראל כשהם מתחצפים ומבקשים בשר. במואב כן יש חוצפה ולכן משם יבא המשיח.

הסיפור מושלם ע"י נבואה של זכריה: "רגלי ה' יעמדו על הר הזיתים באחרית הימים וזה ההר יחצה לצפון ודרום". למה צריך שהר הזיתים יחצה מצפון לדרום? הר הזיתים נמצא בדיוק בין הר הבית וסדום, במציאות הזמנית סדום והקודש לא יכולים להיפגש באון ישיר, אבל לעתיד לבא כן. צריך להוציא מים מירושלים כדי למלא את נחל שיטים כמו שהרב אומר: "הקודש עתיד לנצח את העולם"," התכנים היותר נפוים יתעלו".

יחזקל(פרק ט"ז מטיח בירושלים כל מיני האשמות עד כדי כך שהוא קורה לירושלים זונה, הנביא מתאר מצב שירושלים מתנהגת בצורה דומה לסדום וממש קורה לה "אחותך".

סדום, ירושלים ושומרון יחזרו בתשובה שלמה לעתיד לבא.

בתחילת ההיסטוריה יש 3 חטאים שמובילים למהפכה: סדום-גילוי עריות, דר הפלגה- ע"ז, דור המבול- שפיכות דמים. כנגדם 3 האבות מתקנים את העולם: אברהם-ע"ז, יצחק- שפיכות דמים, יעקב-גילוי עריות.

עם ישראל בא לתקן את העולם, עם ישראל עובר מעין מבול-"כל הבן היאורה תשליכון" ומעיין בניית מגדל בבל- בשיעבוד מצריים ע"י בנייה בחומר ובלבנים. בזכות זו עם ישראל זוכה ב 2 תורות תןרה שבכתב- "אין מים אלא תורה" ותורה שבע"פ- תלמוד בבלי כנגד דור במבול שהיו בבבל.

את החטא של סדום עם ישראל לא מתקן במצריים ויתקן לעתיד לבא ואז נקבל תורה שלישית- תורתו של משיח, התיקון החל ע"י דוד המלך ויושלם באחרית הימים.

עכשיו מובן *"כל האוכל ויושב בסוכתה,זוכה ויושב בסוכתו של סדום"- סוכת גן עדן. *פסיקתא דרב כהנא.

41 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

על מה אתה כועס? (ראם נביס)

בס"ד יום ראשון י"ט חשוון תשע"ט הרבה פעמים קורה לנו בעניינים ממוניים שאנו כועסים אחד על השני. במאמר זה רציתי לברר את העקרונות במקרים בהם חז"ל מתירים לנו לכעוס (להתרעם) על חברינו. תלמוד בבלי מסכת בבא מצ

דינה בת יעקב (אוריאל לוי)

בס"ד יום שיש י"ג כסלו 03:53 תשע"ח סוכם מתוך שיעור של הרב שרקי. "וה' ברך את אברהם בכל" לפרוש "בכל" יש 3 פרושים: *בת הייתה ובכל שמה (רמב"ן ארוך ויסודי על המילה כל). *בכל=בן=52. *שלא הייתה לו בת. משותף

לימוד סדר קדשים (אביב גבאי)

בס"ד אין זה סוד שלימוד סדר קדשים מאז ומתמיד נדחק לפינה. כתוצאה מכך, לא נכתבו פירושים רבים של הראשונים על הסדר, מלבד התוספות, רמב"ם, ומעטים נוספים. רק במאתיים השנים האחרונות החלו להיכתב חידושים לסדר ז