היחס למדינה ולמאורעות הדורות האחרונים
4 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

לפרשת מטות-מסעי  בנות צלופחד היחיד והכלל

בס''ד 1. בבא בתרא קכ ע''א: אמר רב יהודה אמר שמואל: בנות צלפחד הותרו להנשא לכל השבטים, שנאמר: , לטוב בעיניהם תהיינה לנשים, אלא מה אני מקיים אך למשפחת מטה אביהם תהיינה לנשים? עצה טובה השיאן הכתוב, שלא י

חלוקת מגילת אסתר לשני בעלי קריאה או יותר

הצגת הבעיה: נשאל אחד מרבני היישובים, האם ניתן לקרוא את מגילת אסתר ע"י שני בעלי קריאה, כל אחד יקרא חצי מגילה? הצורך לעשות כך יכול לנבוע מכמה סיבות. לעיתים בצבא אין מי שהספיק להכין את כל הקריאה, או באופ

מגמה חינוכית בפסיקת המשנה ברורה

השו"ע פוסק :"חייב אינש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. הגה: וי"א דא"צ להשתכר כל כך, אלא שישתה יותר מלימודו (כל בו) וישן, ומתוך שישן אינו יודע בין ארור המן לברוך מרדכי. (מהרי"ל). ואח

ישיבת שדמות נריה, 04-6099726

yshadmot@gmail.com