בעלי תשובה על ידי סוכה

בס''ד ערב סוכות התשע''ט

בעלי תשובה על ידי הסוכה

השפת אמת (תרנ''ב) מביא כי בכל שנה, אחר ימים נוראים, הימים של סוכות הם הכנה לכל השנה, כשם שאבותינו הלכו את הארבעים שנה כהכנה לכל הדורות. כשם שהם חיו מעל הנהגת הטבע, כך אנו אחרי החגים, לאחר שחיינו בהנהגה שמעל הטבע, כך ננהג בסוכה, שהיא יציאה מהחיים הטבעיים.

ונראה להוסיף, כי אבותינו חיו במדבר בהנהגה ניסית ואחר כך היו צריכים להיכנס להנהגת הטבע שבארץ ישראל, ולשם כך היו צריכים לעבור בדרך הדרגתית, כפי שראינו שבתחילה היה להם ניסים ביריחו וגם שילוב של מלחמה רגילה. אחר כך מלחמת העי שהיא יותר טבעית, וכן הלאה.

גם אנו צריכים להגיע לשילוב הנהגת ד' בטבע שבארץ ישראל. אך בגאולה זאת שהחלה בדרך הטבע, ההולכת "קמעא קמעא", אנו צריכים לאחר הימים הנוראים, בהם עלינו עד מדרגת מלאכים -ביום כיפור- ולאחר הניסים הענקים שחווינו מאז חזרתנו לארצנו, להתחיל בענווה ובפשטות הטבעית של הסוכה ומצוותיה. בכך נתקן את חטאי אבותינו בחטא המרגלים, אשר רצו להישאר בהנהגה הניסית ולא השכילו להיכנס להנהגת הטבע שבארץ ישראל (הנצי''ב בהעמק דבר במדבר יג,יב וכן דברים א,כ.)

ביצאתנו לסוכה הטבעית נפנים בתוכנו את האמונה כי אכן ד' מתהלך בתוכנו, עד שנזכה להבטחת הברכה בפרשת בחוקותי: "והתהלכתי בתוככם", אשר לפי הרמב''ן שם זו הנהגה ממש גלויה עד שכאילו ד' מתהלך בתוכנו ממש.

חג סוכות שמח


0 צפיות

© 2018 by Yeshivat Shadmot Neriya. Proudly created with Wix.com