© 2018 by Yeshivat Shadmot Neriya. Proudly created with Wix.com

בוגרים

אנו מאמינים שהתהליך הרוחני שאדם עובר בישיבה איננו נגמר ברגע שהוא מפסיק את הלימוד הרשמי בישיבה אלא ממשיך במשך כל החיים. הלימוד המעמיק בבית המדרש, התפילה מעומק הלב, עבודת המידות וקשרי החברות האמיצים מלווים את האדם שנים לאחר עזיבת הישיבה.

 

דרכה של הישיבה היא לראות בבוגרים כתלמידים מבוגרים. כתוצאה מתפיסה זו אנו משקיעים מאמצים רבים כדי לשמור על קשר עם בוגרים באופן קבוצתי ופרטני. שיחות רבות, מפגשי מחזור, שותפות בשמחות המשפחתיות ואיורעים מיוחדים הם חלק מהעובדה שהישיבה היא גם משפחה.