WhatsApp Image 2018-06-21 at 22.45.28.jp

הסיפור שלנו

הרב משה צבי נריה, מגדולי תלמידי החכמים של הדור האחרון, החליט להקים ישיבה בבקעת הירדן כחלק מהמאמץ ההתיישבותי באיזור.

בשנת תשנ"ה הוא קרא לתלמידיו, הרב שלמה רוזנפלד, כיום ראש הישיבה..

מה חדש

אז מה איתך? איפה אתה שנה הבאה?

השאלה הזאת כבר נשאלה כל כך הרבה פעמים, שאם היית מקבל דולר על כל פעם ששמעת אותה היית יכול כבר להקים ישיבה בעצמך.

   האיש מהבקעה - מיזמים חברתיים  

נשלחנו לבקעת הירדן מתוך אחריות לאומית ואיזורית.

אנו רואים בזאת חשיבות עליונה לעשות ולהשפיע בענייני האיזור כולו.

פרוייקט הדגל של הישיבה זה הבית מדרש עצמו וגידול תלמידי חכמים שיאירו את האומה. מרכז העשייה שלנו הוא הלימוד האינטנסיבי והרציף ומתוכו יוצאים אנשים גדולים התורמים לחברה.

בנוסף ללימוד בבית המדרש ומתוך הלימוד המעמיק, הישיבה לוקחת אחריות איזורית בפרויקטים תורניים וחברתיים שונים ומגוונים.

הצוות שלנו

D6B58252-5284-14E2-4C5F-EC4AEB40EB24.jpg

הרב יניב עבדה

​בוגר ישיבת בנ''ע בכפר הראה, ומגרעין התלמידים שבאו משם לייסד את ישיבתנו "שדמות נרי'ה". למד בכולל דיינות "ארץ חמדה", ולימד בישיבה התיכונית – חסידית בכפר חסידים – מגדל העמק. היום  הוא מלמד את השיעור העיוני הגבוה בישיבתנו.

resizedimg763950.jpg.jpg

ראש הישיבה-הרב שלמה רוזנפלד

​הרב שלמה נולד בגבעתיים. למד ביב''ע כפר הרא''ה אצל מחנכי הדור: הרב משה צבי נרי'ה והרב אברהם צוקרמן זצ''ל, שהניחו את יסודות החינוך של הנוער בארץ, לתורת הגאולה של הראי''ה קוק.

למד ב"ישיבת ההסדר" הר עציון אצל "מעתיקי השמועה" הגדולים: הרב יהודה עמיטל והרב אהרון ליכטנשטיין זצ''ל שהמשיכו את העולם הישיבתי הלמדני, המתמודד עם יסודות ההשכלה והמוסר של החברה הנבנת מדינת ישראל: בצבא ובחברה. במסגרת ההסדר, שרת בצנחנים כחייל וכמ''כ.

למד בכולל הלכה שם אצל הרב שלמה לוי שליט''א והוסמך ע''י הרבנות הראשית לישראל וע''י כמה מגדולי הפוסקים. שימש ברבנות בקיבוץ שדה אליהו.

הרב אלישע.jpg

הרב אלישע פיקסלר

הרב אלישע גדל בפתח-תקווה ועסק בנעוריו בהדרכה בבני עקיבא. למד בישיבת "נתיב מאיר", ולאחר מכן בישיבות "מרכז הרב" ו"הר עציון" באלון שבות. הרב אלישע כיהן כרב הקיבוץ "מעלה גלבוע" במקביל החל לשמש כר"מ בישיבה, לאחר זמן מה עבר להיות רב היישוב שדמות מחולה ומשלב זאת עם עבודתו בישיבה. בנוסף לכך הרב פעיל במרכז ישיבות בני עקיבא, כרכז תחום ישיבות ההסדר

הרב ניר צברי

​בוגר ישיבת בנ''ע בכפר הראה, ומגרעין התלמידים שבאו משם לייסד את ישיבתנו "שדמות נרי'ה". המשיך בכולל בישיבה ובעטרת כהנים, וחזר לישיבה ע''מ לשמש כר''מ ומשגיח. הרב ניר מתעסק בענייני זוגיות, משפחה ושידוכין.

הרב עזריאל.jpg

הרב עזריאל זילבר

​"נולד בבני ברק. למד בישיבת נתיב מאיר, ולאחר מכן בישיבת מרכז הרב, ובכולל "הלכה ברורה

הרב עזריאל מכהן כר"מ מיום הקמת הישיבה ונודע במיוחד בלימוד גמרא מעמיק ותוסס, וברוח ההתלהבות שמכניס לבית המדרש

הרב משה רלבג

​בוגר ישיבת נתיב מאיר ואחר כך למד שנים בישיבת מרכז הרב. למד בכולל "בני אלישע", שהיה תשתית לישיבתנו, וכיום הוא ר''מ בישיבה. לימד בכמה מוסדות חינוך באזור מתוך שליחות הישיבה.

מעיין הספר